معرفی مدیر

جناب آقای رضا رسولی متولد سال 1369 در شهر قزوین هستند. ایشان دانش آموخته کوچ فردی و سازمانی و همچنین دارنده مدرک کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه TBS میباشند.

بزرگترین هدف ایشان احداث مدرسه تاریخ سازان است که هدف از احداث این مدرسه آموزش و پرورش کودکان بی سرپرست و بد سرپرست میباشد. آینده ایران عزیزمان در دستان همین کودکان تاریخ ساز است و با آموزش های حرفه ای که در این مدرسه میبینند  قطعا آینده درخشانی در انتظار ایران عزیز و مردمان غیور این مرز و بوم خواهد بود. 

امید است که با یاری الله یکتا و همراهی دوستان و اعضای محترم و قدرتمند تیم بزرگ تاریخ سازان این امر مهم به زودی اتفاق افتاده و  شاهد پیشرفت روز افزون این پروژه عظیم باشیم. 

به زودی جلسات کوچ فردی و سازمانی برای افراد موفقی که به دنبال پیشرفت های چشمگیر خود و سازمانشان هستند برگزار می‌شود.

نذر فرهنگی مجموعه تاریخ سازان نیز برگزاری رایگان جلسات کوچینگ و مشاوره و منتورینگ برای افراد نیازمند به این جلسات در خانه های فرهنگ و موسسات خیریه در سراسر کشور عزیزمان ایران میباشد.